1. Danh hiệu tập thể : - Chi bộ Đảng: Chi bộ trong sạch vững mạnh. - Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến . - Công Đoàn: ...